The Polish Review


Wydawca University of Illinois Press
ISSN 0032-2970
e-ISSN 2330-0841
Uwagi Instytucja sprawcza: Polish Institute of Arts & Sciences of America
Lista MNiSW C (od 2013)
C (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
10 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW C
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Mizia, Małgorzata
Architecture as an art of understanding
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: C
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/