Czasopismo Psychologiczne = Psychological Journal : CPPJ


Wariant tytułu Czasopismo Psychologiczne
Wydawca Stowarzyszenie Psychologia i Architektura (SPA)
ISSN 1425-6460
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
11 (od 2015)
Ujednolicona punktacja MNiSW 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Butmanowicz-Dębicka, Iwona
Współczesna kultura masowa jako źrodło zagrożeń społecznych i degradacji jednostek w świetle teorii Theodora W. Adorno
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/