betaEnvironmental Monitoring and Assessment


Wydawca Springer
ISSN 0167-6369
e-ISSN 1573-2959
Impact Factor dla czasopisma 1.592 (od 2012)
1.679 (od 2013)
1.633 (od 2015)
1.687 (od 2016)
1.804 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Jagoda, Agnieszka; Żukowski, Witold; Dąbrowska, Barbara
Investigations of the presence of caffeine in the Rudawa River, Kraków, Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.633
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/