Rocky Mountain Journal of Mathematics


Wydawca Rocky Mountain Mathematics Consortium
ISSN 0035-7596
Impact Factor dla czasopisma 0.389 (od 2012)
0.491 (od 2013)
0.399 (od 2014)
0.367 (od 2015)
0.25 (od 2016)
0.33 (od 2017)
0.481 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2014)
15 (od 2016)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy


Publikacje w tym tytule: 1

Piękosz, Artur
O-minimal homotopy and generalized (co)homology
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.491
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/