Optimum. Economic Studies


Wariant tytułu Optimum. Studia Ekonomiczne
Optimum : studia ekonomiczne
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ISSN 1506-7637
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 8 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Milian, Anna
On some risk – reducing derivatives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/