Periodica Polytechnica. Civil Engineering


Wydawca Budapest University of Technology and Economics
ISSN 0553-6626
e-ISSN 1587-3773
Impact Factor dla czasopisma 0.233 (od 2012)
0.25 (od 2013)
0.261 (od 2014)
0.271 (od 2015)
0.313 (od 2016)
0.636 (od 2017)
0.976 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Mariusz Zych
The influence of ambient temperature on RC tank walls watertightness in research and theory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.271
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/