The PHOENICS Journal of Computational Fluid Dynamics & its Applications


Wydawca CHAM
ISSN 0969-8248
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Mitianiec, Władysław
3-Dimensional gas flow through inlet reed valve in a two-stroke engine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/