Przegląd Telekomunikacyjny. Wiadomości Telekomunikacyjne


Wydawca Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT
ISSN 1230-3496
e-ISSN 2449-7487
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 9
DOI 10.15199/59
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Żelasko, Dariusz; Koźlak, Jarosław; Wajda, Krzysztof
Koncepcja zapewniania jakości Pay&Require – badania wydajności z zastosowaniem symulatora NS3
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Żelasko, Dariusz; Cetnarowicz, Krzysztof; Koźlak, Jarosław; Wajda, Krzysztof
Mechanizm zdecentraliowanego rutingu Pay&Require
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Żelasko, Dariusz; Cetnarowicz, Krzysztof; Wajda, Krzysztof
Koncepcja trasowania ze zmiennym kosztem dla sieci o sterowaniu rozproszonym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/