Smart Materials and Structures


Wydawca IOP Publishing
ISSN 0964-1726
e-ISSN 1361-665X
Impact Factor dla czasopisma 2.024 (od 2012)
2.449 (od 2013)
2.502 (od 2014)
2.769 (od 2015)
2.909 (od 2016)
2.963 (od 2017)
3.543 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2013)
40 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Sapiński, Bogdan; Gołdasz, Janusz
Development and performance evaluation of an MR squeeze-mode damper
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 2.769
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/