Diametros : an online journal of philosophy


Wydawca Jagiellonian University. Institute of Philosophy
e-ISSN 1733-5566
Lista MNiSW C (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
15 (od 2015)
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.13153/diam
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Jaśtal, Jacek
Konstruktywizm w metaetyce – perspektywa Arystotelesowska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: C
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/