Meteorology, Hydrology and Water Management : MHWM


Wariant tytułu Meteorology Hydrology and Water Management : research and operational application
Wydawca Institute of Meteorology and Water Management. National Research Institute
ISSN 2299-3835
e-ISSN 2353-5652
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 1 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Wałęga, Andrzej; Młyński, Dariusz; Radecki-Pawlik, Artur
The influences of meteorological and hydrological factors on the operation and performance of a semi-natural stormwater reservoir
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Baziak, Beata; Gądek, Wiesław; Bodziony, Marek; Tokarczyk, Tamara
Flow descriptors for parametric hydrographs accounting for afforestation of the catchment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gądek, Wiesław Jerzy; Baziak, Beata; Tokarczyk, Tamara
Nonparametric design hydrograph in the gauged cross sections of the Vistula and Odra basin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Gądek, Wiesław; Bodziony, Marek
The hydrological model and formula for determining the hypothetical flood wave volume in non-gauged basins
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/