Casus


Wydawca Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (Kraków)
ISSN 1427-2385
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
6 (od 2015)
6 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 6
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Petrus, Krzysztof
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany, aktualizacje i nowe definicje
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Petrus, Krzysztof
Infrastruktura komunikacyjna w postępowaniach ustalających warunki zabudowy na terenach nieobjętych planami miejscowymi (komentarz architekta)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Petrus, Krzysztof
Projekt ustawy – Kodeks Budowlany – komentarz architekta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/