Chemistry & Chemical Technology


Wydawca Lviv Polytechnic National University
ISSN 1996-4196
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Stypka, Tomasz; Flaga-Maryańczyk, Agnieszka
Developing the evaluation criteria for the municipal solid waste systems – Krakow case study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010




© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/