Journal of Applied Pharmaceutical Science : JAPS


Wydawca MediPoeia
ISSN 2231-3354
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Tyliszczak, Bożena; Walczyk, Dorota; Wilczyński, Sławomir
Acrylic hydrogels modified with bee pollen for biomedical applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/