Environmental Chemistry Letters


Wydawca Springer
ISSN 1610-3653
e-ISSN 1610-3661
Impact Factor dla czasopisma 1.623 (od 2012)
1.906 (od 2013)
2.573 (od 2014)
2.918 (od 2015)
3.594 (od 2016)
3.125 (od 2017)
4.617 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2014)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pulit-Prociak, Jolanta; Stokłosa, Katarzyna; Banach, Marcin
Nanosilver products and toxicity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.918
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/