Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces


Wariant tytułu Colloids and Surfaces B : biointerfaces
Wydawca Elsevier
ISSN 0927-7765
e-ISSN 1873-4367
Impact Factor dla czasopisma 3.554 (od 2012)
4.287 (od 2013)
4.152 (od 2014)
3.902 (od 2015)
3.887 (od 2016)
3.997 (od 2017)
3.973 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2014)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
SNIP 1.101 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1305 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biotechnology
1505 Chemical Engineering: Colloid and Surface Chemistry
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
3110 Physics and Astronomy: Surfaces and Interfaces
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Połeć, Karolina; Barnaś, Beata; Kowalska, Magdalena; Dymek, Michał; Rachwalik, Rafał; Sikora, Elżbieta; Biela, Artur; Kobiałka, Michał; Wójcik, Kinga; Hąc-Wydro, Katarzyna
The influence of the essential oil extracted from hops on monolayers and bilayers imitating plant pathogen bacteria membranes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 3.973
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Piątkowski, Marek; Janus, Łukasz; Radwan-Pragłowska, Julia; Bogdał, Dariusz; Matysek, Dalibor
Biodegradable, pH-sensitive chitosan beads obtained under microwave radiation for advanced cell culture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 3.973
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Bialik-Wąs, Katarzyna; Kijkowska, Regina; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Preparation and cytotoxicity of chitosan-based hydrogels modified with silver nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 3.997
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Klapiszewski, Łukasz; Rzemieniecki, Tomasz; Krawczyk, Magdalena; Malina, Dagmara; Norman, Małgorzata; Zdarta, Jakub; Majchrzak, Izabela; Dobrowolska, Anna; Czaczyk, Katarzyna; Jesionowski, Teofil
Kraft lignin/silica-AgNPs as functional material with antibacterial activity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 3.902
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sikora, Elżbieta; Llinas, Meritxell; Garcia-Celma, Maria Jose; Escribano, Elvira; Solans, Conxita
Transdermal delivery of forskolin from emulsions differing in droplet size
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 3.902
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/