Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria


Wariant tytułu Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria (Inżynieria Rolnicza)
Wydawca Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ISSN 1644-0684
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
6 (od 2015)
6 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 6
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Podraza, Zuzanna
Korozja siarczanowa jako realny problem sieci przewodów kanalizacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/