Surface Science


Wydawca Elsevier
ISSN 0039-6028
e-ISSN 1879-2758
Impact Factor dla czasopisma 1.838 (od 2012)
1.87 (od 2013)
1.925 (od 2014)
1.931 (od 2015)
2.062 (od 2016)
1.997 (od 2017)
1.849 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
SNIP 0.714 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 2505 Materials Science: Materials Chemistry
2508 Materials Science: Surfaces, Coatings and Films
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
3110 Physics and Astronomy: Surfaces and Interfaces
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Loviat, Francois; Czekaj, Izabela; Wambach, Jörg; Wokaun, Alexander
Nickel deposition on γ-Al2O3 model catalysts: an experimental and theoretical investigation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Czekaj, Izabela; Piazzesi, Gaia; Kröcher, Oliver; Wokaun, Alexander
DFT modeling of the hydrolysis of isocyanic acid over the TiO2 anatase (1 0 1) surface: Adsorption of HNCO species
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Czekaj. I.; Hermann, K.; Witko, M.
Ab initio density functional theory studies on oxygen stabilization at the V2O3(0 0 0 1) surface
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Czekaj, I.; Hermann, K.; Witko, M.
Relaxation and electronic structure of the V2O3(0001) surface: Ab initio cluster model studies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Czekaj, I.; Witko, M.; Hermann, K.
Structure and electronic properties of the V2O3 (0001) surface: Ab initio density functional theory cluster studies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/