Practical Metallography = Praktische Metallographie


Wariant tytułu Praktische Metallographie
ISSN 0032-678X
Impact Factor dla czasopisma 0.274 (od 2012)
0.176 (od 2013)
0.33 (od 2014)
0.245 (od 2015)
0.216 (od 2016)
0.384 (od 2017)
0.398 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Korzekwa, J.; Gądek-Moszczak, A. ; Bara, M.
The influence of sample preparation on SEM measurements of anodic oxide layers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.216
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/