Journal of Ecology and Health


Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
ISSN 2082-2634
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
4 (od 2015)
Ujednolicona punktacja MNiSW 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Marszałek, Marta; Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt
Wpływ gnojowicy na środowisko naturalne – potencjalne zagrożenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/