Bioremediation Journal


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1088-9868
e-ISSN 1547-6529
Impact Factor dla czasopisma 0.395 (od 2012)
0.714 (od 2013)
0.5 (od 2014)
0.852 (od 2015)
1.098 (od 2016)
1.018 (od 2017)
1.098 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2013)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Gospodarek, Janina; Petryszak, Przemysław; Kołoczek, Henryk
The effect of the bioremediation of soil contaminated with petroleum derivatives on the occurrence of epigeic and edaphic fauna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 1.098
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/