Dalton Transactions


Wydawca Royal Society of Chemistry
ISSN 1477-9226
e-ISSN 1477-9234
Impact Factor dla czasopisma 3.806 (od 2012)
4.097 (od 2013)
4.197 (od 2014)
4.177 (od 2015)
4.029 (od 2016)
4.099 (od 2017)
4.052 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2013)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Creaven, Bernadette Sarah; Karcz, Dariusz et al.
Biological activity and coordination modes of copper(II) complexes of Schiff base-derived coumarin ligands
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/