Strength of Materials


Wydawca Springer
ISSN 0039-2316
e-ISSN 1573-9325
Impact Factor dla czasopisma 0.234 (od 2012)
0.229 (od 2013)
0.376 (od 2014)
0.462 (od 2015)
0.443 (od 2016)
0.522 (od 2017)
0.67 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Ocłoń, Paweł; Taler, Dawid; Cisek, Piotr; Pilarczyk, Marcin
Fem-based thermal analysis of underground power cables located in backfills made of different materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.462
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kzhys, V.; Muc, A.
Axisymmetric contact interaction of a cylindrical shell with an elastic or rigid housing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1985
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/