Computers & Concrete


Wariant tytułu Computers and Concrete
Wydawca Techno-Press (Korea)
ISSN 1598-8198
e-ISSN 1598-818X
Impact Factor dla czasopisma 0.936 (od 2012)
0.637 (od 2013)
0.869 (od 2014)
0.849 (od 2015)
0.813 (od 2016)
1.637 (od 2017)
1.889 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
20 (od 2014)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Truty, Andrzej; Szarliński, Jan; Podleś, Krzysztof
Layered model of aging concrete. General concept and one-dimensional applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.813
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Marzec, Ireneusz; Tejchman, Jacek; Winnicki, Andrzej
Computational simulations of concrete behaviour under dynamic conditions using elasto-visco-plastic model with non-local softening
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.849
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/