Journal of Statistical Computation and Simulation


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0094-9655
e-ISSN 1563-5163
Impact Factor dla czasopisma 0.629 (od 2012)
0.713 (od 2013)
0.635 (od 2014)
0.749 (od 2015)
0.757 (od 2016)
0.869 (od 2017)
0.767 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2014)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Strzalkowska-Kominiak, E.; Mahdizadeh, M.
On the Kaplan-Meier estimator based on ranked set samples
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.635
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/