Mini-Reviews in Organic Chemistry


Wydawca Bentham Science Publishers
ISSN 1570-193X
e-ISSN 1875-6298
Impact Factor dla czasopisma 1.063 (od 2012)
0.826 (od 2013)
1.042 (od 2014)
1.394 (od 2015)
1.095 (od 2016)
0.722 (od 2017)
1.12 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2013)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kowalski, Piotr; Jaśkowska, Jolanta; Majka, Zbigniew
Recent approaches to the synthesis of aripiprazole - a new generation antypsychotic drug
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.063
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/