Journal of Loss Prevention in the Process Industries


Wydawca Elsevier
ISSN 0950-4230
e-ISSN 1873-3352
Impact Factor dla czasopisma 1.15 (od 2012)
1.347 (od 2013)
1.406 (od 2014)
1.409 (od 2015)
1.818 (od 2016)
1.982 (od 2017)
2.069 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kaczor, Grzegorz; Młynarski, Stanisław; Szkoda, Maciej
Verification of safety integrity level with the application of Monte Carlo simulation and reliability block diagrams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.818
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/