Gospodarka w Praktyce i Teorii = Economy in Practice and Theory


Wariant tytułu Gospodarka w Praktyce i Teorii
Wydawca Instytut Ekonomii. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Uniwersytet Łódzki
ISSN 1429-3730
Lista MNiSW B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
9 (od 2015)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 9
Polecane strony internetowe strona www  
strona www  


Publikacje w tym tytule: 4

Ogrodnik, Daniel
Rewitalizacja a kształtowanie miejsc węzłowych struktury przestrzennej śródmieścia – przykłady krakowskie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Godyń, Izabela
Instrumenty ekonomiczne gospodarki wodnej w świetle projektu ustawy prawo wodne z czerwca 2016 r.
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Twaróg, Bernard
The subjectivity of best practices in flood protection
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Godyń, Izabela
Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji przeciwpowodziowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/