Particulate Science and Technology : an international journal


Wariant tytułu Particulate Science and Technology
Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0272-6351
e-ISSN 1548-0046
Impact Factor dla czasopisma 0.435 (od 2012)
0.482 (od 2013)
0.523 (od 2014)
0.707 (od 2015)
0.784 (od 2016)
1.081 (od 2017)
1.424 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2015)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Thirumalai Kumaran, S.; Uthayakumar, M.; Słota, Adam; Aravindan, S.; Zając, Jerzy
Machining behavior of AA6351-SiC-B4C hybrid composites fabricated by stir casting method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.784
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/