Cryogenics


Wydawca Elsevier
ISSN 0011-2275
e-ISSN 1879-2235
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
100 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 8

Dąbrowska, Barbara
The application of the Deiters equation of state to the calculations of the vapour-liquid phase equilibria in systems containing halogenhydrocarbons
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cryogenics
Data wydania: 2000
ISSN: 1879-2235
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dabrowska, Barbara
The application of the Deiters equation of state to the estimation of the solubility of solidified substances in liquid nitrogen by the Preston-Prausnitz method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cryogenics
Data wydania: 1998
ISSN: 1879-2235
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dąbrowska, Barbara
The solubility of solidified bromoethane C2H5Br in liquid nitrogen at 77.4 K
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cryogenics
Data wydania: 1996
ISSN: 1879-2235
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dąbrowska, Barbara
Solubility of CFCl3, CHCl3, CCl4 and C2HCl3 in liquid nitrogen at 77.4 K
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cryogenics
Data wydania: 1991
ISSN: 0011-2275
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dabrowska, Barbara
The solubility of selected halogen hydrocarbons in liquid nitrogen at 77.4 K
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cryogenics
Data wydania: 1984
ISSN: 1879-2235
Wojtaszek, Z.; Dabrowska, B.; Skwarczyńska, M.
The solubility of solidified dichloromethane in liquid nitrogen at 77.4 K
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cryogenics
Data wydania: 1979
ISSN: 0011-2275
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szczepaniec-Cięciak, E.; Dąbrowska, B.; Łagan, J. M.; Wojtaszek, Z.
Estimation of the solubility of solidified substances in liquid methane by the Preston-Prausnitz method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cryogenics
Data wydania: 1978
ISSN: 1879-2235
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szczepaniec-Cieciak, E.; Dabrowska, B.; Lagan, J. M.
The solubility of solidified hydrocarbons and halogen-hydrocarbons in liquid nitrogen. The estimation of the solubility by the Preston-Prausnitz method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cryogenics
Data wydania: 1977
ISSN: 0011-2275
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/