Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum


Wariant tytułu Forum Bibliotek Medycznych
Wydawca Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ISSN 1899-5829
e-ISSN 2450-0437
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Górski, Marek
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) - dobra praktyka współpracy polskich bibliotek akademickich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/