Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica


Wariant tytułu Folia Oeconomica
Wydawca Wydawncitwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 0208-6018
e-ISSN 2353-7663
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
14 (od 2015)
14 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 14
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Shevchuk, Viktor
Regional growth determinants in Ukraine: panel data estimates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/