Journal of Applied Mathematics and Physics


Wydawca Scientific Research Publishing
ISSN 2327-4352
e-ISSN 2327-4379
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Pluta, M.; Spalek, L. J.; Delekta, R. J.
A modified sampling synthesis for a realistic simulation of wind instruments – the design and implementation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: nie
Delekta, R. J.; Spalek, L. J.; Pluta, M.
The impact of selected parameters of a modified sampling synthesis on the result of its auditory assessment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: nie
Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Michałowski, Tadeusz
Simplex optimization and its applicability for solving analytical problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/