Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty = Wood : research papers, reports, announcements


Wariant tytułu Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
Wydawca Instytut Technologii Drewna (Poznań)
ISSN 1644-3985
Impact Factor dla czasopisma 0.2 (od 2012)
0.171 (od 2013)
0.3 (od 2014)
0.438 (od 2015)
0.642 (od 2016)
0.311 (od 2017)
0.857 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.12841
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Domański, Tomasz
Timber member resistance to snow and wind loads in Polish mountain zones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.642
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/