Combustion Science and Technology


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0010-2202
e-ISSN 1563-521X
Impact Factor dla czasopisma 1.011 (od 2012)
0.976 (od 2013)
0.991 (od 2014)
1.193 (od 2015)
1.241 (od 2016)
1.132 (od 2017)
1.564 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2015)
25 (od 2016)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bizon, K.; Continillo, G.; Lombardi, S.; Sementa, P.; Vaglieco, B. M.
Application of independent component analysis for the study of flame dynamics and cyclic variation in spark ignition engines
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/