Journal of Analytical and Applied Pyrolysis


Wydawca Elsevier
ISSN 0165-2370
e-ISSN 1873-250X
Impact Factor dla czasopisma 2.56 (od 2012)
3.07 (od 2013)
3.564 (od 2014)
3.652 (od 2015)
3.471 (od 2016)
3.468 (od 2017)
3.47 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
40 (od 2014)
40 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Majka, Tomasz M.; Bartyzel, Oskar; Raftopoulos, Konstantinos N.; Pagacz, Joanna; Leszczyńska, Agnieszka; Pielichowski, Krzysztof
Recycling of polypropylene/montmorillonite nanocomposites by pyrolysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 3.471
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/