Geomatics, Natural Hazards and Risk


Wariant tytułu Geomatics, Natural Hazards & Risk
Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1947-5705
e-ISSN 1947-5713
Impact Factor dla czasopisma 0.977 (od 2012)
0.622 (od 2013)
1.31 (od 2014)
2.14 (od 2015)
1.71 (od 2016)
1.713 (od 2017)
2.332 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2013)
25 (od 2016)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Dulinska, Joanna Maria; Murzyn, Izabela Joanna
Dynamic behaviour of a concrete building under a mainshock–aftershock seismic sequence with a concrete damage plasticity material model
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/