Argument : biannual philosophical journal


Wydawca Pedagogical University of Cracow. Department of Philosophy and Sociology
ISSN 2083-6635
e-ISSN 2084-1043
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
7 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Winskowski, Piotr
The specifics of suburban architecture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/