International Journal of Technology and Design Education


Wydawca Springer
ISSN 0957-7572
e-ISSN 1573-1804
Impact Factor dla czasopisma 0.339 (od 2012)
0.733 (od 2013)
0.429 (od 2014)
0.355 (od 2015)
0.852 (od 2016)
1.339 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
25 (od 2014)
15 (od 2015)
20 (od 2016)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Avsec, Stanislav; Szewczyk-Zakrzewska, Agnieszka
Predicting academic success and technological literacy in secondary education: a learning styles perspective
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 25
Impact Factor: 1.339
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/