International Journal of Technology and Design Education


Wydawca Springer
ISSN 0957-7572
e-ISSN 1573-1804
Impact Factor dla czasopisma 0.339 (od 2012)
0.733 (od 2013)
0.429 (od 2014)
0.355 (od 2015)
0.852 (od 2016)
1.339 (od 2017)
1.319 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
25 (od 2014)
15 (od 2015)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Avsec, Stanislav; Szewczyk-Zakrzewska, Agnieszka
Predicting academic success and technological literacy in secondary education: a learning styles perspective
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.339
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/