International Journal of Engineering Education


Wariant tytułu The International Journal of Engineering Education
Wydawca Tempus Publications
ISSN 0949-149X
Impact Factor dla czasopisma 0.29 (od 2012)
0.36 (od 2013)
0.582 (od 2014)
0.559 (od 2015)
0.609 (od 2016)
0.575 (od 2017)
0.611 (od 2018)
Lista MNiSW C (od 2012)
A (od 2013)
C (od 2015)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 12 (od 2012)
15 (od 2013)
25 (od 2015)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
SNIP 0.905 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
3304 Social Sciences: Education
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Avsec, Stanislav; Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Pre-service teachersʼ attitudes towards technology, engagement in active learning, and creativity as predictors of ability to innovate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 0.611
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szewczyk-Zakrzewska, Agnieszka; Avsec, Stanislav
Predicting academic success and creative ability in freshman chemical engineering students: a learning styles perspective
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: C
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 0.609
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/