Advanced Steel Construction : an international journal


Wariant tytułu Advanced Steel Construction
Wydawca The Hong Kong Institute of Steel Construction
ISSN 1816-112X
Impact Factor dla czasopisma 0.661 (od 2012)
0.22 (od 2013)
0.6 (od 2014)
0.346 (od 2015)
0.847 (od 2016)
0.737 (od 2017)
0.957 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
15 (od 2014)
20 (od 2015)
15 (od 2016)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 4

Machowski, Andrzej; Tylek, Izabela
Random equivalent initial bow and tilt in steel frame
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Impact Factor: 0.661
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Machowski, A.; Tylek, I.
Conceptions of equivalent imperfections in analysis of steel frames
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuchta, Krzysztof R.
Design of corrugated webs under patch load
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Maślak, M.
Simplified approach to evaluation of steel beam-column fire resistance
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/