Superlattices and Microstructures


Wydawca Elsevier
ISSN 0749-6036
Impact Factor dla czasopisma 1.564 (od 2012)
1.979 (od 2013)
2.097 (od 2014)
2.117 (od 2015)
2.123 (od 2016)
2.099 (od 2017)
2.385 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2014)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Nering, Konrad; Rup, Kazimierz
The effect of nanoparticles added to heated micropolar fluid
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 2.123
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/