Twoje Domy


Wydawca HAWIT Projekt Sp. z o.o.
ISSN 1429-8112
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Mucha, Zbigniew
Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Od ustawy do realizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2000
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/