Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1475-6366
e-ISSN 1475-6374
Impact Factor dla czasopisma 1.495 (od 2012)
2.383 (od 2013)
2.332 (od 2014)
3.428 (od 2015)
4.293 (od 2016)
3.638 (od 2017)
4.027 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2016)
25 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Boguszewska-Czubara, Anna; Lapczuk-Krygier, Agnieszka; Rykala, Konrad; Biernasiuk, Anna; Wnorowski, Artur; Popiolek, Lukasz; Maziarka, Agata; Hordyjewska, Anna; Jasiński, Radomir
Novel synthesis scheme and in vitro antimicrobial evaluation of a panel of (E)-2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry
Data wydania: 2016
ISSN: 1475-6374
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 4.293
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/