Electric Power Systems Research


Wydawca Elsevier
ISSN 0378-7796
e-ISSN 1873-2046
Impact Factor dla czasopisma 1.694 (od 2012)
1.595 (od 2013)
1.749 (od 2014)
1.809 (od 2015)
2.688 (od 2016)
2.856 (od 2017)
3.022 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2014)
35 (od 2015)
30 (od 2016)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
SNIP 1.412 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 2102 Energy: Energy Engineering and Power Technology
2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Ludwinek, Krzysztof; Szczepanik, Jerzy; Sułowicz, Maciej
Experimental analysis of assessing of the tripping effectiveness of miniature circuit breakers in an electrical installation fed from a synchronous generator set
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 2.856
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/