Entrepreneurial Business and Economics Review : EBER


Wariant tytułu Entrepreneurial Business and Economics Review
Wydawca Cracow University of Economics. Faculty of Economics and International Relations. Centre for Strategic and International Entrepreneurship
ISSN 2353-883X
e-ISSN 2353-8821
Lista MNiSW B (od 2015)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 12
DOI 10.15678/EBER
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Shevchuk, Victor; Kopych, Roman
Assessing fiscal sustainability in Ukraine: TVP and VAR/VEC approaches
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 12
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Leśniak, Agnieszka; Balicki, Jakub
Selection of façades finishing technology for a commercial building using multi-criteria analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 12
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/