Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F, Journal of Rail and Rapid Transit


Wariant tytułu Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit
Wydawca SAGE
ISSN 0954-4097
e-ISSN 2041-3017
Impact Factor dla czasopisma 0.573 (od 2012)
0.743 (od 2013)
0.857 (od 2014)
0.9 (od 2015)
1.537 (od 2016)
1.103 (od 2017)
1.54 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2015)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Klasyfikacja ASJC 2210 Engineering: Mechanical Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Szkoda, Maciej; Satora, Magdalena
Assessment of the permissibility of the risk of changing the strategy for the maintenance of rail vehicles based on the example of a selected locomotive type
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F, Journal of Rail and Rapid Transit
Data wydania: 2019
ISSN: 2041-3017
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 1.54
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ortiz, J. O.; Betancur, German R. ; Gómez, J.; Castañeda, Leonel F. ; Zając G.; Gutiérrez-Carvajal, R. E.
Detection of structural damage and estimation of reliability using a multidimensional monitoring approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F, Journal of Rail and Rapid Transit
Data wydania: 2018
ISSN: 2041-3017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.54
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gutiérrez-Carvajal, Ricardo Enrique; Betancur, German R.; Castañeda, Leonel F.; Zając, Grzegorz
A fractional Fourier transform-based method to detect impacts between the bogie and the car body of a railway vehicle: A data-driven approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F, Journal of Rail and Rapid Transit
Data wydania: 2018
ISSN: 2041-3017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.54
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/