Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems


Wydawca Elsevier
ISSN 0169-7439
e-ISSN 1873-3239
Impact Factor dla czasopisma 2.291 (od 2012)
2.381 (od 2013)
2.321 (od 2014)
2.217 (od 2015)
2.303 (od 2016)
2.701 (od 2017)
2.786 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2013)
40 (od 2015)
35 (od 2016)
40 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kulawik-Pióro, Agnieszka; Potykanowicz, Aneta
Determining the quality of hydrophobic barrier creams by rheological measurements, sensory analysis, pH determination and permeation time measurements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 2.303
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/