Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura


Wariant tytułu Annales UMCS. Sectio E, Agricultura
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ISSN 0365-1118
e-ISSN 2083-7410
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
9 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 9
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Lipińska, Halina; Sykut, Magdalena; Kępkowicz, Agnieszka; Wańkowicz, Wiesław; Bieske-Matejak, Alicja; Zachariasz, Agata; Kornas, Rafał; Lipiński, Wojciech
The allelopathic impact of the cut aboveground biomass of Lolium perenne on the species composition and the aesthetic value of lawns
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/