Structural Concrete : journal of the FIB


Wariant tytułu Structural Concrete
Wydawca Wiley
ISSN 1464-4177
e-ISSN 1751-7648
Impact Factor dla czasopisma 0.289 (od 2012)
0.857 (od 2013)
1.492 (od 2014)
1.023 (od 2015)
1.424 (od 2016)
1.384 (od 2017)
1.885 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2013)
25 (od 2014)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
SNIP 1.513 (od 2017)
1.75 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 2215 Engineering: Building and Construction
2205 Engineering: Civil and Structural Engineering
2211 Engineering: Mechanics of Materials
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Derkowski, Wit; Ślaga, Łukasz
The effect of too stiff rail to base fastening on damage mechanism in RC ballastless track structure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 1.885
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zych, Mariusz
Degree of external restraint of wall segments in semi-massive reinforced concrete tanks: Part II: Rectangular and cylindrical segments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.885
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zych, Mariusz
Degree of external restraint of wall segments in semi-massive reinforced concrete tanks: Part I rectangular segments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.885
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zych, Mariusz
Modification of the simplified method of crack control included in EN 1992-3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.424
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/